اعتراضات ثبتی و بررسی نکات حقوقی مربوطه

اعتراضات ثبتی
دعاوی مبنی اعتراضات ثبتی زمانی مطرح می شود که فرد یا افرادی در ملک ثبت شده ،خود را جزئا و یا کلا ذینفع بدانند و نسبت به گرفتن حق خود اقامه دعوی کنند.

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

اداره اوقافدعاوی مبنی اعتراضات ثبتی زمانی مطرح می‌شود که فرد یا افرادی در ملک ثبت شده، خود را جزئا و یا کلا ذینفع بدانند و نسبت به گرفتن حق خود اقامه دعوی کنند.

ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک درمورد اعتراضات ثبتی :

اگر شخصی نسبت به ملک ثبتی اعتراض داشته باشد، به مدت 90 روز پس از اریخ نشر اولین اعلان نوبتی فرصت اقامه دعوا دارد.
عرض‌حال به دایره یا شعبه ثبتی یا اداره  که در اعلان نوبتی تعیین گشته است، تسلیم می‌شود. در قبال عرض‌حال، باید رسید داده شود.
اگر عرض‌حال در مدت قانونی تحویل داده شده باشد، اداره  ثبت آن را برای دفتر محکمه‌ای که مرجع رسیدگی است ارسال میکند.
اگر تشخیص اداره ثبت بر این باشد که عرض حال خارج از مدت داده شده است، نظر خود را به صورت مکتوب ارائه خواهد کرد و به حاکم محکمه اولیه، محل می‌دهد تا در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده و رای بدهد.
رای حاکم محکمه اولیه در این موضوع قطعی است.

جلوتر به تفسیر این بند از قانون خواهیم پرداخت.

 انواع اعتراضات ثبتی

  1. اعتراض به ثبت ملک
  2. اعتراض به حدود ملک
  3. اعتراض حقوق ارتفاقی ملک

اعتراض ثبتی ملک

هر شخصیتی که در ملکی که روند ثبت آن در حال اجراست ،
خود را ذی حق بداند (حتی حق ارتفاقی) می تواند که  اعتراض خود را به درخواست ثبت ، طرح کند.

مهلت اعتراضات ثبتی ملکی 

جهت ثبت اعتراض به ثبت ملک، پس از نشر اولین اعلان نوبتی، به مدت 3 ماه مهلت داده میشود. اما در صورتی که به هر علتی به دستور هیئت نظارت آگهی تجدید منتشر شود، مهلت ثبت اعتراض به آن 30 روز می باشد.

مرجع تقدیم اعتراض ثبتی ملکی

اعتراض بر ثبت باید مستقیما به شعبه ثبتی یا دایره ثبت و یا اداره ثبت که در آگهی نوبتی نیز مشخص شده است مطرح شود.

مرجع اعتراض به درخواست ثبت ملک

مرجع اعتراض به درخواست ثبت ملک دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک می باشد.

این اعتراض میتواند در قالب سه در خواست اعلام شود:

  1. از طریق تقدیم دادخواست
  2. از طریق تقدیم گواهینامه به جریان دعوا
  3. از طریق اعتراض کتبی  بر روی برگه های معولی

اعتراض به تحدید حدود املاک و حقوق ارتفاقی

افرادی که میتوانند این اعتراض را مطرح کنند عبارت اند از :

  • مجاورین
  • متقاضی ثبت

اگر متقاضی ثبت در زمان تحدید حدود حضور نداشته باشد و  ملک با حدود اظهار شده از جانب مجاورین، تحدید شده باشد، وی میتواند اعراض خود را نسبت به حدود مشخص شده ارائه دهد.

مهلت اعتراض به تحدید حدود

از جانب هر کدام از افرادی که مطرح شد ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود در نظر گرفته می شود که باید به اداره ثبت محل ملک مراجعه شود.

جهت مشاوره با وکیل متخصص املاک و وکیل متخصص در امور اراضی روی دکمه زیر کلیک کنید

درخواست مشاوره فوری

مطالب مشابه

شکایت به دیوان عدالت اداری
دسته‌بندی نشده

نحوه شکایت به دیوان عدالت اداری

در صورتی که حقوق مردم در نهادهای دولتی دست کم گرفته و نادیده گرفته شود، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به این نوع موارد 

دسته‌بندی نشده

وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری

در گذشته، عموماً دولت به شهروندان پاسخگو نبود و در انجام اقدامات خود، به مسائل مربوط به آنها توجه کافی نمی‌کرد.یعنی اگر دولت در انجام

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا