اثبات مالکیت با شهادت شهود

اثبات مالکیت با شهادت شهود در دادگاه حقوقی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مالکیت و اهمیت اثبات آن در جوامع انسانی یکی از موضوعات مهم و پیچیده است که از گذشته تا کنون مورد بحث و بررسی است. مفهوم مالکیت به معنای داشتن حقوق و مسئولیت‌هایی برای استفاده، تصرف، و انتقال مالکیت یک مال یا دارایی است. این مفهوم در تمامی جوامع انسانی وجود دارد و در نظام حقوقی هر کشور با قوانین مخصوص خود تنظیم می‌شود.

اثبات مالکیت، یعنی تایید و اثبات اینکه یک فرد یا یک نهاد واقعاً مالک یک مال یا دارایی است، اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی از دلایل اهمیت اثبات مالکیت عبارتند از:

 • قانونی بودن مالکیت: در بسیاری از حالت‌ها، تعیین مالکیت از اهمیت حیاتی برخوردار است. به عنوان مثال، در قضایای حقوقی، اثبات مالکیت می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در تعیین حقوق و تعهدات افراد داشته باشد.
 • حفاظت از حقوق مالک: اثبات مالکیت می‌تواند از افراد و نهادها محافظت کند و آن‌ها را از دست دزدان و نقض حقوق مالکیتی حفظ کند.
 • انتقال مالکیت: برای انتقال مالکیت یک مال یا دارایی، اثبات مالکیت ضروری است. این امر به افراد اطمینان می‌دهد که انتقال مالکیت به صورت معتبر و قانونی انجام شده است.
 • اعتماد عمومی: وجود یک سیستم اثبات مالکیت اعتماد عمومی را در جامعه افزایش می‌دهد و باعث ایجاد استقرار و ثبات اقتصادی و اجتماعی می‌شود.

بنابراین، اثبات مالکیت نه تنها در حفظ حقوق افراد مؤثر است، بلکه نقش مهمی در ایجاد اعتماد، استقرار قانون و نظم اجتماعی، و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی دارد.یکی از راه ها و روش های رایج اثبات مالکیت از طریق شهادت شهود است.

اثبات مالکیت با شهادت شهود در دادگاه

ماده  ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میکند :

” در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد: … ب-دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دومرد یا یک مرد و دو زن.”

ماده ۲۳۰ از قانون آیین دادرسی مدنی، شهادت شهود را به عنوان یکی از ادله مورد قبول برای اثبات دعاوی مختلف، اعم از دعاوی مالی و یا دعاوی مرتبط با أمور مالی، مورد بررسی قرار می‌دهد. این ماده تعیین می‌کند که در دعاوی مرتبط با أمورمالی، مانند دعاوی مرتبط با بدهی‌ها، معاملات، اجاره، وصیت‌نامه، و غیره، اثبات مالکیت با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن ممکن است صورت گیرد.

بنابراین، اثبات مالکیت با شهادت شهود در دادگاه حقوقی، مورد قبول است، با شرط اینکه مدارک مورد نیاز و شروط قانونی مربوطه رعایت شود.

 

مدارک مورد نیاز برای اثبات مالکیت با شهادت شهود

برای اثبات مالکیت با شهادت شهود، مدارک مورد نیاز از جمله مواردی هستند که بسیاری از افراد متقاضی باید فراهم کنند. این مدارک شامل موارد زیر می‌شود:

 • شهودی که قصد اثبات مالکیت را دارد، همچنین مدارک شناسایی او.
 • استشهادیه مورد نیاز.
 • فایل ورد دادخواست اثبات مالکیت با شهادت شهود که می‌تواند توسط وکیل یا به صورت شخصی با استفاده از نمونه‌های موجود تهیه شود.
 • هرگونه رای دادگاه یا سندی که مالکیت یا پرداخت وجه را تأیید کند. به عنوان مثال، اگر فرد می‌خواهد مالکیت خود را با استناد به سند عادی ثابت کند، باید اصل یا کپی اصل سند مربوط به مالکیت را ارائه کند.
 • نام کاربری و رمز عبور سامانه ثبت‌نام آنلاین که از طریق دفاتر خدمات قضایی یا وب‌سایتir قابل تهیه است.

شرایط مورد نیاز برای شهادت اثبات مالکیت در دادگاه

شرایط مورد نیاز برای شهادت اثبات مالکیت در دادگاه، در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. این شروط، بر اساس قوانینی همچون قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده‌اند. این شروط عبارتند از:

 • داشتن دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن برای شهادت، با این توجه که در صورت عدم امکان ارائه شاهد مرد، امکان استفاده از یک شاهد مرد یا دو شاهد زن با ارائه سوگند معتبر فراهم است. این شرط بر اساس ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده است.
 • مطابق با ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، شاهد باید بلوغ، عقل، عدالت، ایمان، و طهارت مولد را داشته باشد. همچنین، عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه اثبات شود.
 • طبق ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی، در صورتی که شاهد کودکی زیر ۱۵ سال را داشته باشد، شهادت وی تنها به منظور استماع برای اطلاعات بیشتر قابل قبول است.
 • شهادت شهود باید مطابق با مفاد متحد و بدون اختلاف باشد؛ در غیر این صورت، اثری نخواهد داشت. این موضوع به طبق ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی تعیین شده است.
 • شهادت باید با قطعیت و بدون تردید و شک بیان شود و موافق با دعوا باشد، در غیر این صورت، قابل قبولیت نیست.

اثبات مالکیت با شهادت کذب

در صورتی که اثبات مالکیت با شهادت کذب انجام شود، اقداماتی قابل انجام است که بسته به مرحله پرونده و وضعیت موقعیت قانونی متفاوت است:

 • جرح گواه: طرف مقابل می‌تواند ادعا کند که شاهد، شرایط لازم برای شهادت را ندارد. این اقدام قبل از ادای شهادت باید صورت گیرد.
 • تنظیم و ثبت دادخواست: طرف متضرر می‌تواند دادخواستی را تهیه و ثبت نموده و از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، آن را ارسال نماید.
 • شکایت کیفری: در صورت شهادت کذب، فرد می‌تواند شکایت کیفری کند و برای تقاضای صدور حکم به ابطال رای و سند مالکیت، دادخواست خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بفرستد.
 • ارائه مدارک و اطلاعات: برای تقاضای صدور حکم به ابطال رای، فرد باید مدارک و اطلاعات مورد نیاز را ارائه نماید.

نمونه دادخواست اثبات مالکیت با شهادت شهود

ریاست محترم دادگاه حقوقی.. با سلام

احتراما به استحضار می رساند، اینجانب خواهان پرونده، در تاریخ …….. به موجب قولنامه ای که اکنون مفقود شده اما کپی آن موجود است، در بنگاه…. که دارای دوربین مدار بسته بوده و می توان تقاضای ارائه فیلم های روز تاریخ انعقاد عقد را از آن داشت، اقدام به خرید ملک مورد دعوا، به شماره ثبتی … واقع در …… از خوانده محترم نموده و ثمن آن را نیز طی دو فقره چک به شماره های …. و….. با مبالغ …… و…….. عهده بانک ………..، در مورخ ……… و ……… به طور کامل پرداخت نمودم و قرار بر این شد که مطابق مفاد قولنامه، جناب آقای…..، در مورخ……، در دفترخانه

حاضر شده و سند رسمی را به نام اینجانب، انتقال دهند. در خصوص موارد مذکور، از سه شاهد به نام های ……، ……. و ……… که ذیل قولنامه را امضا نموده و حاضر به ادای شهادت در دادگاه می باشند نیز برخوردارم.

اما، از تاریخ انعقاد عقد بیع تا کنون، ملک موصوف، توسط خوانده محترم، غصب شده و با استناد به سند رسمی خود، مالکیت اینجانب بر ملک را انکار می نمایند و به بنده، حق ورود به ملک و تصرف در آن را نمی دهند. لذا از آن مقام محترم خواستارم، با توجه به اظهارات اینجانب و با احضار و شنیدن شهادت شهود بنده، در این خصوص رای شایسته مبتنی بر مالکیت بنده و خلع ید از ملک

توسط خوانده را صادر نمایند.

سخن پایانی

اثبات مالکیت با شهادت شهود یک فرآیند است که وابسته به این است که شهود، شرایطی از قبیل اهلیت برخوردار باشند. در صورتی که مالکیت با شهادت دروغ اثبات شود، می‌توان از طریق ثبت نمونه دادخواست و درخواست رای ابطال، از دادگاه خواسته که درباره‌ی موضوع مورد ادعا تصمیم بگیرد، به‌عنوان مثال، اگر مالکیت بر یک مال با شهادت دروغ اثبات شده باشد، می‌توان با درخواست ابطال رای، دادگاه را به  رسیدگی مجدد دعوت کرد.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی در مورد اثبات مالکیت با شهادت شهود دارید، ما آماده‌ایم تا به شما کمک کنیم. تیم وکلای ما با دانش و تجربه‌ی لازم، آماده است تا شما را در این امر راهنمایی کنند و به شما کمک کنند تا به حقوق و مطالبات خود دست یابید. برای دریافت مشاوره حقوقی دقیق و کارآمد، شما می‌توانید به موسسه حقوقی دادخواهان مجد مراجعه کرده و از خدمات وکلا و مشاوران ما بهره‌مند شوید.

درخواست مشاوره فوری

مطالب مشابه

دعاوی ارث و میراث

تفاوت صلح عمری با وصیت چیست؟

در حوزه قوانین حقوقی، مانند قانون مدنی، راه های مختلفی برای انتقال مال یا منافع به دیگران تعریف شده است. این نهادهای قانونی به افراد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا