پکیج حقوقی بازرگانی

میلیون ریال 35 سالانه
 • حضور وکیل در جلسات کاری: 2 ساعت
 • هر ساعت اضافه برای حضور وکیل در جلسات کاری: 11,000,000 میلیون ریال
 • مشاوره حقوقی تلفنی : 4 ساعت
 • مشاوره حقوقی حضوری: 2 ساعت
 • تنظیم و بررسی قرارداد: 1 مورد
 • تنظیم لوایح دفاعی، واخواهی، تجدید نظر، دادخواست، شکوائیه: 1 مورد
 • انجام امور تامین اجتماعی، امور مالی، تکالیف مالیاتی: ندارد
 • تخفیف جهت انجام سایر امور حقوقی: ندارد
7 روز ضمانت بازگشت وجه

پکیج حقوقی تجاری

میلیون ریال 35 سالانه
 • حضور وکیل در جلسات کاری: 4 ساعت
 • هر ساعت اضافه برای حضور وکیل در جلسات کاری: 9,000,000 میلیون ریال
 • مشاوره حقوقی تلفنی : 8 ساعت
 • مشاوره حقوقی حضوری: 4 ساعت
 • تنظیم و بررسی قرارداد: 2 مورد
 • تنظیم لوایح دفاعی، واخواهی، تجدید نظر، دادخواست، شکوائیه: 2 مورد
 • انجام امور تامین اجتماعی، امور مالی، تکالیف مالیاتی: ندارد
 • تخفیف جهت انجام سایر امور حقوقی: 10 درصد
7 روز ضمانت بازگشت وجه

پکیج حقوقی شرکتی

میلیون ریال 35 سالانه
 • حضور وکیل در جلسات کاری: 8 ساعت
 • هر ساعت اضافه برای حضور وکیل در جلسات کاری: 7,500,000 میلیون ریال
 • مشاوره حقوقی تلفنی : 16 ساعت
 • مشاوره حقوقی حضوری: 8 ساعت
 • تنظیم و بررسی قرارداد: 4 مورد
 • تنظیم لوایح دفاعی، واخواهی، تجدید نظر، دادخواست، شکوائیه: 4 مورد
 • انجام امور تامین اجتماعی، امور مالی، تکالیف مالیاتی: 1 مورد
 • تخفیف جهت انجام سایر امور حقوقی:: 20 درصد
7 روز ضمانت بازگشت وجه

پکیج حقوقی سازمانی

میلیون ریال 35 سالانه
 • حضور وکیل در جلسات کاری: 15 ساعت
 • هر ساعت اضافه برای حضور وکیل در جلسات کاری: 5,500,000 میلیون ریال
 • مشاوره حقوقی تلفنی : 30 ساعت
 • مشاوره حقوقی حضوری: 16 ساعت
 • تنظیم و بررسی قرارداد: 5 مورد
 • تنظیم لوایح دفاعی، واخواهی، تجدید نظر، دادخواست، شکوائیه: 8 مورد
 • انجام امور تامین اجتماعی، امور مالی، تکالیف مالیاتی: 2 مورد
 • تخفیف جهت انجام سایر امور حقوقی: 30 درصد
7 روز ضمانت بازگشت وجه

جهت دریافت یک جلسه مشاوره رایگان، فرم زیر را پر نمایید.

باز کردن چت
مشاوره فوری رایگان
موسسه حقوقی دادخواهان مجد
سلام 👋
چطوری میتونیم کمکتون کنیم؟